A A A

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

 

Art. 52.  În baza Legii  nr. 95/2006 şi  a  Ordinului Ministrului Sănătăţii Publice  nr. 742/2010,   Spitalul Judeţean de Urgenţă Călărași cu sediul in str. Eroilor, Nr.1-3 este organizat şi funcţionează, după cum urmează:

  

 

Secţia medicină internă                                                                 75 paturi                                                                                                                                                       din care :

           - comp. diabet zaharat, nutritie si boli metabolice                  8 paturi                               

Secţia chirurgie generală                                                                75 paturi                                          

       din care :

                    - comp. chirurgie şi ort. Infantila                                    10 paturi   

                   - comp. urologie                                                             3 paturi

                   - comp. ORL                                                                  2 paturi

                   - comp. oftalmologie                                                         2 paturi

                                                                                                                                                                       

Secţia ortopedie şi traumatologie                                                    27 paturi

Comp. recuperare medicină fizică şi balneologie                           10 paturi

 

Comp. reumatologie                                                                   10 paturi

 

Comp. chirurgie plastică, microchirurgie reparatorie                     15 paturi

 

Secţia obstetrică-ginecologie                                                          45 paturi 

                              

Secţia neonatologie                                                                         27 paturi                                

     din care :

             - comp. terapie intensivă                                                     5 paturi

             - comp. prematuri                                                                5 paturi  

Secţia pediatrie                                                                                65 paturi                                                                    

       din care :

                -  comp. recuperare pediatrică                                              10 paturi        

                -  terapie acuta                                                                        5 paturi 

       

Secţia boli infecţioase                                                                     25 paturi                             

            din care :                                    

                 - HIV / SIDA                                                                      2 paturi  

 

Comp. dermatovenerologie                                                             10 paturi    

      din care :

             - alergologie                                                                        5 paturi

Secţia ATI                                                                                        25 paturi                                                                                              

               din care :

            - comp. toxicologie                                                               4 paturi

Secţia neurologie                                                                              32 paturi  

Secţia oncologie medicală                                                                30 paturi  

Secţia cardiologie                                                                             40 paturi 

       din care:

            - comp. terapie intensivă coronarieni                                  6 paturi

Secţia geriatrie şi gerontologie                                                       25 paturi  

Secţia psihiatrie                                                                              25 paturi   

Statie de hemodializă                                                                          2 aparate     

Comp. Dializă                                                                                  2 paturi

 

 

 

Unitatea de Primire Urgenţe (UPU)

  • cabinet medicină dentară de urgenţă

                                                             TOTAL                             563 paturi       

 Spitalizare de zi                                                                          12 paturi                                                      

Însoţitori                                                                                           25 paturi

 

Nota: unitatea are aprobate 571 de paturi, din care 8 inchise temporar

 

 

Farmacie

Sterilizare

Bloc operator

Laborator de analize medicale

Laboratorul de radiologie şi imagistică medicală

Serviciul de anatomie patologică     

             -  histopatologie

             -  citologie

             - prosectură

Centru de sănătate mintală (CSM)

Serviciul de medicină legală

Compartiment de prevenire si control al  infectiilor nozocomiale

Cabinet oncologie medicală

Cabinet diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice

Cabinet boli infectioase şi antirabic

Cabinet planificare familială

     

AMBULATORIUL INTEGRAT  cu cabinete de specialitate:

Cabinet medicină internă

Cabinet cardiologie

Cabinet ORL

Cabinet oftalmologie

Cabinet de chirurgie generală

Cabinet obstetrică ginecologie

Cabinet neurologie

Cabinet geriatrie gerontologie

Cabinet nefrologie

Cabinet chirurgie plastică şi microchirurgie reconstructiva

Cabinet  ortopedie traumatologie

Cabinet pediatrie

Cabinet dermatovenerologie

Cabinet medicina muncii

Cabinet psihiatrie adulţi

Cabinet psihiatrie copii

Cabinet pneumologie

Cabinet psihologie

Compartiment explorări funcţionale

Laborator radiologie şi imagistică medicală

Laborator recuperare, medicină fizică şi balneologie ( baza de tratament)

Laboratoarele unice deservesc şi paturile si ambulatoriul integrat

Aparat funcţional

Biroul R.U.N.O.S

Biroul  Financiar - Contabilitate

Biroul Administrativ - Tehnic

Biroul Aprovizionare - Achiziţii publice – Transporturi-Contractare

Compartimentul Audit

Compartiment Juridic

Birou Informatica

Compartiment relaţii cu publicul

Biroul securitatea muncii, PSI, protectie civila şi situaţii de urgenţă

Compartiment asistenţă religioasă

Spitalul Judeţean de Urgenţă Călăraşi are autorizaţia de funcţionare nr. 000021/25.06.2012 eliberată de DSP Judeţul Călăraşi si nr 00114/24 10 2012 pentru Ambulatoriul Integrat.