A A A

CONDIŢIILE ACORDĂRII PACHETULUI DE BAZĂ DE SERVICII MEDICALE ÎN AMBULATORIUL DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITĂŢILE PARACLINICE

  1. PACHETUL DE SERVICII MEDICALE DE BAZĂ ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ AMBULATORIE DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITĂŢILE PARACLINICE

 

1. Lista investigaţiilor paraclinice - analize de laborator Nr.

Crt.

 

            

                            

                     Hematologie                                                                                                                                       Denumirea analizei de laborator                     Tarif decontat de casa de asigurări    de sănătate - lei -                                                                                                                                      

1.

2.6001

Hemoleucogramă completă - hemoglobină, hematocrit, numărătoare eritrocite, numărătoare leucocite, numărătoare trombocite, formulă leucocitară, indici eritrocitari*1)

14,01

2.

2.6002

Numărătoare reticulocite

5,62

3.

2.6003

Examen citologic al frotiului sanguin*3)

18,62

4.

2.6040

VSH*1)

2,63

5.

2.60501

Determinare la gravidă a grupului sanguin ABO*1)

7,54

6.

2.60502

Determinare la gravidă a grupului sanguin Rh*1)

7,88

7.

2.6059

Anticorpi specifici anti Rh la gravidă

7,54

8.

2.6101

Timp Quick şi INR*1) (International Normalised Ratio)

14,68

9.

2.6102

APTT

12,30

10.

2.6103

Fibrinogenemie*1)

13,68

Biochimie - serică şi urinară

11.

2.1002

Proteine totale serice*1)

7,04

12.

2.1003

Electroforeza proteinelor serice*1)

15,20

13.

2.10063

Feritină serică *1)

40,00

14.

2.1011

Uree serică*1)

5,86

15.

2.1012

Acid uric seric*1)

5,86

16.

2.1014

Creatinină serică*1), **)

5,92

17.

2.1015

Bilirubină totală*1)

5,86

18.

2.1016

Bilirubină directă*1)

5,86

19.

2.1020

Glicemie*1)

5,74

20.

2.10303

Colesterol seric total*1)

5,74

21.

2.10304

HDL colesterol*1)

8,19

22.

2.10305

LDL colesterol*1)

7,69

23.

2.10306

Trigliceride serice*1)

7,04

24.

2.10402

TGP*1)

5,86

25.

2.10403

TGO*1)

5,83

26.

2.10404

Creatinkinaza CK

10,00

27.

2.10406

Gama GT *1)

7,99

28.

2.10409

Fosfatază alcalină*1)

7,79

29.

2.10500

Sodiu seric*1)

10,00

30.

2.10501

Potasiu seric*1)

11,00

31.

2.10503

Calciu seric total*1)

5,37

32.

2.10504

Calciu ionic seric*1)

7,88

33.

2.10505

Magneziemie*1)

5,37

34.

2.10506

Sideremie*1)

7,10

35.

2.10507

Fosfor (fosfat seric) *9)

13,00

36.

2.2600

Examen complet de urină (sumar + sediment) *1)

9,34

37.

2.2604

Dozare proteine urinare*1)

5,37

38.

2.2612

Microalbuminuria (albumină urinară) *8)

22,00

39.

2.2622

Dozare glucoză urinară*1)

5,37

40.

2.2623

Creatinină urinară *8)

8,00

Imunologie

41.

2.2500

TSH*1)

20,50

42.

2.2502

FT4*1)

20,83

43.

2.2507

Parathormonul seric (PTH)

43,00

44.

2.2509

Hormonul foliculinostimulant FSH

23,82

45.

2.2510

Hormonul luteinizant (LH)

23,82

46.

2.2514

Cortizol

27,87

47.

2.2521

Testosteron

30,10

48.

2.2522

Estradiol

23,82

49.

2.2523

Progesteron

25,31

50.

2.2525

Prolactină

25,31

51.

2.327091

Anti-HAV IgM*2)

40,98

52.

2.327092

Ag HBs (screening) *2)

31,15

53.

2.327093

Anti HCV*2)

64,90

54.

2.32710

Testare HIV la gravidă*1)

33,29

55.

2.40000

ASLO*1)

11,48

56.

2.40010

VDRL*1) sau RPR*1)

5,49

57.

2.40013

Confirmare TPHA*4)

12,29

58.

2.40203

Antigen Helicobacter Pylori*1)

40,00

59.

2.430011

Complement seric C3

10,84

60.

2.430012

Complement seric C4

10,84

61.

2.43010

IgG seric

14,77

62.

2.43011

IgA seric

14,77

63.

2.43012

IgM seric

15,10

64.

2.43014

IgE seric

14,29

65.

2.40053

Proteina C reactivă*1)

10,67

66.

2.43040

Factor reumatoid

9,34

67.

2.43044

ATPO

39,00

68.

2.43135

PSA*1)

23,07

69.

2.43136

free PSA*6)

23,61

Microbiologie

Exudat faringian

70.

2.3025

Examen bacteriologic exudat faringian - Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană*1)

15,29

71.

2.50102

Examen fungic exudat faringian - Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică*1)

15,29

Examen urină

72.

2.3100

Urocultură*1) - Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană

15,29

Examene materii fecale

73.

2.3062

Coprocultură*1) - Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană

15,29

74.

2.50120_1

Examen micologic materii fecale - Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică

15,29

75.

2.5100

Examen coproparazitologic*1)

12,46

76.

2.2701

Depistare hemoragii oculte*1)

25,00

Examene din secreţii vaginale

77.

2.3074

Examene din secreţii vaginale - Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană

15,29

78.

2.50114

Examene din secreţii vaginale - Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică

15,29

Examene din secreţii uretrale

79.

2.3080

Examene din secreţii uretrale - Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană

15,29

80.

2.50115

Examene din secreţii uretrale - Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică

15,29

Examene din secreţii otice

81.

2.3050

Examen bacteriologic din secreţii otice - Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană

15,29

82.

2.50119

Examen fungic din secreţii otice - Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică

15,29

Examene din secreţii nazale

83.

2.3022

Examen bacteriologic din secreţii nazale - Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană*1)

15,29

84.

2.50103

Examen fungic din secreţii nazale - Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică*1)

15,29

Examene din secreţii conjunctivale

85.

2.3040

Examen bacteriologic din secreţii conjunctivale - Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană

15,29

86.

2.50110

Examen fungic din secreţii conjunctivale - Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică

15,29

Examene din colecţie purulentă

87.

2.5032

Examen bacteriologic din colecţie purulentă - Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană

15,29

88.

2.50120_2

Examen fungic din colecţie purulentă - Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică

15,29

Testarea sensibilităţii la substanţe antimicrobiene şi antifungice

89.

2.313

Antibiogramă*5)

12,23

90.

2.502

Antifungigramă*5)

14,55