A A A

REZULTATELE SELECTARII DOSARELOR DE CONCURS PENTRU URMATOARELE POSTURI VACANTE:

1 POST SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE

1 POST ECONOMIST DEBUTANT

Rezultate finale

Rezultatul probei de interviu

Rezultatul lucrarii scrise

Rezultatele selectarii dosarelor