A A A

Spitalul Judetean de Urgenta Dr. Pompei Samarian Calarasi organizeaza pe data de 20.09.2018 ora 11:00 :

- 1 post vacant sef serviciu financiar contabilitate;

- 1 post economist debutant - compartimentul audit public intern;

Anunt concurs

Bibliografie economist debutant

Bibliografie sef serviciu financiar

Fisa postului economist debutant - compartimentul audit public intern

Fisa postului sef serviciu financiar contabilitate