A A A

Rezultatele optinute in urma examenului de promovare

Anut Privind promovarea in grad profesional imediat superior a unei functii contractuale din cadrul Sptalului de Urgenta Dr. Pompei Samarian Calarasi.

Anunt concurs